ข่าวขอนแก่น » เมืองหมอแคนพร้อมจัดงานออกพรรษาลอยประทีปบูชาบึงแก่นนคร

เมืองหมอแคนพร้อมจัดงานออกพรรษาลอยประทีปบูชาบึงแก่นนคร

21 กันยายน 2017
1807   0

เมืองหมอแคนพร้อมจัดงานออกพรรษาลอยประทีปบูชาบึงแก่นนคร

ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่:


ศูนย์ ข่าวขอนแก่น-เทศบาลนครขอนแก่นผนึกหน่วยงานเกี่ยวข้อง เตรียมจัดงาน “งานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานแถลงข่าว “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560”

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานแถลงข่าว “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560”


วันนี้ (19ก.ย.60) ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการแถลงข่าว “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560” พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น (ททท.) ร่วมแถลงข่าวด้วย

นาย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่าประเพณีลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูในวันออกพรรษาเป็นประเพณีวัฒนธรรม ที่คน อีสานได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนชาวขอนแก่น

กำหนด จัดงาน “ประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู” มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สอดคล้องนโยบายเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งาน ประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้แก่การแสดงธรรมเทศนาในวันพุทธกตัญญู พิธีลอยประทีปบูชาน้ำการประกวดฮ้านประทีป พิธีกวนข้าวทิพย์ไทย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู การประกวดสรภัญญะ Workshop การทำดอกไม้จันทน์ Workshop การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและรีไซเคิล กิจกรรมของชมรมคนใจเดียวกัน (บอนไซ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ นกกรงหัวจุก พระเครื่อง) เป็นต้นปี 2560 นี้มีกิจกรรมพิเศษ คือ 1.พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณสะพานข้ามบึงแก่นนคร ถือได้ว่า เป็นครั้งแรกที่เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโว และถือเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่จะมีการทำบุญตักบาตรที่บริเวณสะพานข้าม บึงแก่นนคร