คลิปวิดีโอขอนแก่น » ฝายหนองหวาย อ.น้ำพอง น้ำเยอะมากเนื่องจากเขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำมาต่อเนื่อง

ฝายหนองหวาย อ.น้ำพอง น้ำเยอะมากเนื่องจากเขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำมาต่อเนื่อง

22 กันยายน 2017
4137   0

ฝายหนองหวาย อ.น้ำพอง น้ำเยอะมากเนื่องจากเขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำมาต่อเนื่อง