ที่กินที่เที่ยวขอนแก่น » ดอกคูนเหลืองเต็มเมืองขอนแก่น

ดอกคูนเหลืองเต็มเมืองขอนแก่น

23 กันยายน 2017
2280   0

ดอกคูนเหลืองเต็มเมืองขอนแก่น

ทุกปีช่วงเทศกาลส่งกรานต์ ดอกคูนที่ขอนแก่นจะบาน มีสีเหลืองสวยงาม ทั่วเมืองขอนแก่น ไม่ว่าจะเดินทางไปถนนเส้นไหน ก็จะพบแต่ต้นคูน ดอกคูน