ที่กินที่เที่ยวขอนแก่น » วัดป่าบ้านขุมดิน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

วัดป่าบ้านขุมดิน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

23 กันยายน 2017
6449   0

วัดป่าบ้านขุมดิน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ตั้งอยู่ถนน สายมัญจาคีรี-ช่องสามหมอ