ภาพถ่าย » ถนนมิตรภาพ ตอนเช้าในวันที่อากาศสดใส

ถนนมิตรภาพ ตอนเช้าในวันที่อากาศสดใส

22 พฤศจิกายน 2017
1135   0

ถนนมิตรภาพช่วงเข้าขอนแก่น ปกติจะรถเยอะ ยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วน ปัญหาตามมาคือรถติด
แอดมินมีโอกาสขึ้นไปเก็บภาพในสะพานลอยมาฝากครับ