ภาพถ่าย » วัดทุงเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น

วัดทุงเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น

22 พฤศจิกายน 2017
1028   0

วัดทุงเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น
ตั้งอยุ่ถนนเลี่ยงเมือง ขอนแก่น-กาฬสินธุ์