ภาพถ่าย » บ้านโนนสวรรค์ ภาพปัจจุบัน ถ่ายเมื่อวานครับ (02/01/61)

บ้านโนนสวรรค์ ภาพปัจจุบัน ถ่ายเมื่อวานครับ (02/01/61)

4 มกราคม 2018
1184   0

บ้านโนนสวรรค์ ภาพปัจจุบัน ถ่ายเมื่อวานครับ (02/01/61)
บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา น้ำล้นเขื่อน ทำให้หมู่บ้านนี้น้ำท่วม กลายเป็นเกาะกลางน้ำ แต่ตอนนี้นำลดแล้วครับ

บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น