การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น – ชั้นพิเศษ

รายงานด่วน
………
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)
วันที่ 10 มกราคม 2561
เวลา 16.05 น.
………..
ได้รับแจ้งเหตุว่ารถแบ็คโฮ ของการไฟฟ้า ทำการขุดโดนแนวท่อ HDPE 400 มม.ทางเลี่ยงฝั่ง ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขณะนี้กำลังตรวจสอบความเสียหาย และประเมินการซ่อม ขณะนี้ได้ทำการปิดท่อจ่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำท่าพระ เพื่อหยุดน้ำค้างในเส้นท่อ เพื่อสูบน้ำจากบริเวณท่อแตกเพื่อทำการซ่อม ต่อไป
หมายเหตุ :พื้นที่กระทบขณะนี้
– ท่าพระ
– หนองบัวดีหมี
– ท่าพระเนาว์
– หนองปลาเข็ง
– บ้านกุดกว้าง
– บ้านเป็ด
– เมืองเก่า
-บ้านโนนตุ่น
-ถ.เหล่านาดี
-บ้านเป็ด
-ถ.เลี่ยงเมืองฝั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า
-ซ.วุฒาราม
-ถ.หน้าเมือง
-บ้านแดงใหญ่
-บ้านทุ่ม
– และบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่เพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ข้อมูล : งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 โทร.0431224022/043-221218/043-228313 กด 123 ในเวลาราชการ ศูนย์รับแจ้งท่อแตกรั่ว กด 124 (24 ชั่วโมง)