ข่าวขอนแก่น » กิจกรรมลงแหจับปลาการกุศล ณ หมู่บ้านหนองซา ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน

กิจกรรมลงแหจับปลาการกุศล ณ หมู่บ้านหนองซา ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน

30 กรกฎาคม 2019
1956   0

นี่คือวิถีชีวิตของพี่น้องอีสานบ้านเฮา ทาง อ.กระนวน ขอนแก่น
..เมื่อวันที่29 กรกฎาคม 62 มีกิจกรรมลงแหจับปลาการกุศล ณ หมู่บ้านหนองซา ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยรายได้นำเข้าพัฒนาวัดและหมู่บ้าน เนื่องจากน้ำแห้งขอด จากความแห้งแล้ง มีเซียนแหมาร่วมกว่า500คน

ในการลงแหจับปลาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเภณีที่ดีงามและความสามัคคีของชาวบ้าน บ่อน้ำสาธารณะของหมู่บ้านมีเนื้อที่ 27 ไร่ มีน้ำลึก 1.70 เมตร และมีค่าลงจับปลา 400 และ 200 บาท แบ่งตามพื้นที่และอุปกรณ์ที่ใช้จับปลา