ข่าวขอนแก่น » มิน-พีชญา นำรำบวงสรวงเมืองขอนแก่น 222ปี

มิน-พีชญา นำรำบวงสรวงเมืองขอนแก่น 222ปี

19 พฤศจิกายน 2019
366   0

“มิน-พีชญา วัฒนามนตรี” จะมาเป็นผู้นำในการรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น
ฉลอง ๒๒๒ ปี เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒
ซึ่งจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเธอจะมาซ้อมใหญ่กับครูสอนฟ้อนรำที่ขอนแก่นตั้งแต่วันพุธที่๒๗ พฤศจิกายน 62