ข่าวขอนแก่น » จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร

จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร

28 พฤศจิกายน 2019
289   0

จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร

*** วันนี้ (27 พ.ย. 62) ที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดกิจกรรมคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร

*** จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพคนขอนแก่น ภายใต้โครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร KRUN “อสม. ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง ผู้ว่าชวนออกกำลังกาย” เพื่อลดคนป่วยและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี รู้สถานะสุขภาพคนขอนแก่น ลดจำนวนผู้รับบริการในโรงพยาบาลให้กลับสู่ชุมชน และส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย และการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

*** สำหรับรูปแบบกิจกรรม Virtual run โดยการเดิน วิ่ง หรือออกกำลังกายที่ถนัด และใช้ Application KRUN ผ่านโทรศัพท์มือถือในการส่งผลวิ่งเข้าระบบ KRUN ทั้ง Application และ Website เป้าหมายระยะเวลา 110 วัน ระยะทางรวม 10 ล้านกิโลเมตร ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ KRUN รวมทั้งสิ้น จำนวน 89,190 คน ระยะทางสะสม 345,832 กิโลเมตร โดยมีสถานะสุขภาพมีภาวะอ้วน ร้อยละ 29 อ้วนมากร้อยละ 9 เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงร้อยละ 56 เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 5 โดยมีบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเพื่อการมีสุขภาพดี โดยใช้กระบวนการ 3 H คือ Health Status / Health Literacy / Health Social Capital นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นแบบอย่างของการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองต่อไป โดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก

PRKHONKAEN