ข่าวขอนแก่น » กระนวนส่งชุดเคลื่อนที่เร็ว ฝ่ายปกครองตรวจวัดอุณหภูมินักศึกษากลับจาก ชลบุรี พื้นที่เสี่ยง 26คน

กระนวนส่งชุดเคลื่อนที่เร็ว ฝ่ายปกครองตรวจวัดอุณหภูมินักศึกษากลับจาก ชลบุรี พื้นที่เสี่ยง 26คน

5 เมษายน 2020
262   0

อำเภอกระนวนส่งชุดเคลื่อนที่เร็ว ฝ่ายปกครองตรวจวัดอุณหภูมินักศึกษากลับจาก ชลบุรี พื้นที่เสี่ยง 26คน ขอให้น้องๆ กักตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อคนที่เรารัก
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ภายใต้การอำนวยการของนายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอำเภอกระนวนได้อำนวยการให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว ฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ดำเนินการตามที่วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ร้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมินักศึกษา เนื่องจากมีนักศึกษาของสถาบันจำนวน 26 คน สำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของพื้นที่จังหวัดชลบุรี และได้เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่อำเภอกระนวนเมื่อเวลา 16.00 น.
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ.2548 และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยผลปรากฎว่า ไม่พบผู้มีอาการหรือมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติแต่อย่างใด
ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอำเภอกระนวน ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักศึกษา
โดยให้กักตัวเอง 14 วัน หมั่นดูแลและตรวจสอบร่างกายตนเองตลอด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ ทั้งนี้ หน่วยกู้ภัยกระนวนได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถโดยสารที่ใช้เดินทางก่อนให้ออกจากพื้นที่ และจะติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
cr. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น