ข่าวขอนแก่น » บขส.ขอนแก่น ประกาศหยุดเดินรถทุกสาย

บขส.ขอนแก่น ประกาศหยุดเดินรถทุกสาย

5 เมษายน 2020
2390   0

เนื่องจากประกาศเคอร์ฟิว จากการแพร่เชื้อของไวรัส COVID-19 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น จึงต้องยุติการให้บริการการเดินรถ “ทุกสาย” ตั้งแต่เวลา 20.00 – 05.00 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือกลับมาเป็นปกติ ทั้งนี้ บขส.จึงแจ้งสรุปการให้บริการของแต่ละบริษัทในช่วง “เวลาปกติ” ดังนี้
รถเข้ากทม.มี 2 เที่ยว ของบริษัทสวัสดีอีสาน 11.00 และ 12.30 น.
บ.นครชัย งดให้บริการ
บ.407 งดให้บริการ
บ.ขนส่ง 999 งดให้บริการ
บ.อีสานทัวร์ งดให้บริการ
ขอนแก่น-โคราช งดให้บริการ
ขอนแก่น – บ้านไผ่ งดให้บริการ
สายเหนือทุกสาย งดให้บริการ
บ.ชาญทัวร์ ไปกทม.มีเที่ยวเดียว เวลา 09.00 น.
บ.สงวนชัย (อุบล-ยโสธร-สารคาม-ร้อยเอ็ด) มีให้บริการ 2 เที่ยว 08.00 / 12.00 (โทร 043471586)
ขอนแก่น – ชัยภูมิ มีบริการรถตู้ 10.00/ 15.00.น.
ขอนแก่น – เมืองเลย รสบัส มีบริการ 11.00 เที่ยวเดียว
ขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด รถบัส (สีชมพู) มีให้บริการ 06.00 / 12.30 / 16.00 น. ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร
ขอนแก่น – หนองบัวลำภู มีให้บริการ 3 เที่ยว 09.00 / 12.00 / 16.00 น.
ขอนแก่น – มัญจาคีรี มีให้บริการรถตู้ 10.00 / 15.00 น.
ขอนแก่น – มุกดาหาร มีให้บริการ 06.00 / 08.00 / 10.00 / 12.00 / 14.00 น.
ขอนแก่น – อุดรธานี มีให้บริการรถตู้ 3 เที่ยวต่อวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร
ทั้งนี้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่นจึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านให้ปฏิบัติตามประกาศของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กักตัว ตัดเชื้อ เพื่อชาติ และเพื่อตัวเราเอง โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าเราพวกเราตัดการติดต่อ” จึงแจ้งมาด้วยความห่วงใยยิ่ง จาก บขส.3 ขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น