ข่าวขอนแก่น » โรงแรม ลาวิลล่า ประกาศยกโรงแรมให้จังหวัดขอนแก่นใช้เป็นเป็นสถานที่พัก สำหรับผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง 14 วัน

โรงแรม ลาวิลล่า ประกาศยกโรงแรมให้จังหวัดขอนแก่นใช้เป็นเป็นสถานที่พัก สำหรับผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง 14 วัน

5 เมษายน 2020
347   0

#คนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน โรงแรม ลาวิลล่า จังหวัดขอนแก่น ประกาศยกโรงแรมให้จังหวัดขอนแก่นใช้เป็นเป็นสถานที่พัก สำหรับผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง 14 วัน
ห้องพักสุดหรู พร้อมอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง กาแฟ ทั้งหมดบริการฟรี
ข้อความจาก Lung Jack Kasemsan เจ้าของโรงแรม
ณ จุดนี้ ส่วนรวมต้องมาก่อน … ประเทศชาติรอด คนไทยรอด คนขอนแก่นรอด เราก็รอดด้วย … ไม่ต้องตัดสินใจยาก …
ยก โรงแรม ลาวิลล่า ให้ จังหวัดขอนแก่น และ สาธารณสุขจังหวัด ใช้เป็น ที่พักสำหรับผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง 14วัน อยู่ในการดูแลอย่างปลอดภัย ของหน่วยแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข ที่พัก สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีอาหารให้ 3 มื้อ อาหารว่าง กาแฟ บริการ ฟรี แก่ผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีพื้นที่สันทนาการ นั่งพักผ่อน ทีกิจกรรมโดย สารณสุข ไม่ต้องเก็บตัวแต่ในห้อง จัดเป็นระเบียบเว้นระยะห่าง อย่างถูกต้อง
*** ขอให้ชาวขอนแก่น ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน แล้วก้าวเดินไปด้วยกัน อย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง ***