ข่าวขอนแก่น » ขอนแก่น- ขบวนแห่ออกพรรษาขอนแก่นปี63

ขอนแก่น- ขบวนแห่ออกพรรษาขอนแก่นปี63

2 ตุลาคม 2020
235   0

แรงกายพร้อมด้วยหัวใจสรรค์สร้างขบวนแห่ออกพรรษาขอนแก่นปี63
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันฯ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ,เลขานุการนายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครอนแก่น ร่วมให้กำลังใจ และ ร่วมเดินในขบวนแห่งานประเพณี ออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” กับพี่น้องชุมชน และสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น
สำหรับขบวนแห่ในปีนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน(คณะครูอาจารย์ นักเรียน) คุ้มวัด พี่น้องชุมชน ทั้ง 95 ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 2,000 คน โดยมีการร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาของวันออกพรรษาและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่จังหวัดขอนแก่นที่มีการลอยประทีปในวันออกพรรษา แสดงออกถึงความเป็นพุทธกตัญญู ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการมีวินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู สำนึกรักท้องถิ่น และความสามัคคีของคนขอนแก่น โดยใช้วัสดุที่เน้นเพื่อให้เป็น Low Carbon City ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ อีสาน” ประกอบด้วย 5 ขบวน คือ 1.ขบวน “พุทธบูชา พุทธกตัญญู” 2.ขบวน “สืบสานประเพณี บุญออกพรรษา” 3. ขบวน “รังสรรค์ประทีป งามวิจิตรโสภา” 4.ขบวน “ถวายเป็นพุทธบูชา ล่องธารากลางวารี” 5.ขบวน “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” ทั้งนี้ ขบวนแห่จะเริ่มแห่จากศาลหลักเมืองขอนแก่นไปตามถนนศรีจันทร์ ถึงสี่แยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนกลางเมือง (สี่แยกธนาคารชาติ) เลี้ยวขวาไปตามถนนกลางเมือง จนถึงสี่แยกถนนกลางเมืองตัดถนนนิกรสำราญ (สี่แยกโรงเรียนสวนสนุก) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนิกรสำราญ มุ่งหน้าไปยังเวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร
ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชมรมสมาคมต่างๆ
สถาบันการศึกษา พี่น้องชุมชน และประชาชนชาวขอนแก่น ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานประเพณีครั้งนี้ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันเป็นแก่นแท้ของเรา ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้คุณค่าและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษของเราได้อย่างภาคภูมิใจ
ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” ที่ยังจะต้องคำนึงถึงการปรับตัวแบบใหม่ คือ การปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ เช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เป็นต้น โดยกิจกรรมในลำดับต่อไป ดังนี้
-วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย พี่น้องชุมชน 4 เขต (แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว) / พลังสายสัมพันธ์แห่งรักกับการมอบเกียรติบัตรครอบครัวกตัญญู จำนวน 147 ครอบครัว / การแสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษา /พิธีลอยประทีปบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
-วันที่ 3 ตุลาคม 2563 พิธีตักบาตรเทโว ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี (โดยมีปะรำพิธีที่บริเวณริมบึงแก่นนคร ฝั่งห้องสมุดสวนดอกคูน และแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว) /ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะบุญเลิศ วิเศษศิลป์” ศิลปินรับเชิญ “น๊อต รัชภูมิ” ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
-วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “คณะสุรศิลป์ อินคอนเสิร์ต” ศิลปินรับเชิญ “ลูกแพร อุไรพร” ณ เวทีลานกีฬาต้านยาเสพติด
พร้อมกิจกรรมซุ้มวัฒนธรรม DIY. การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ /การจำหน่ายสินค้า OTOP /กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชวนชม ,ไม้ดอกไม้ประดับ ,บอนไซ ,นกกรงหัวจุก,เครื่องบินเล็ก ,แคคตัส)
ตลอดจนยังมีกิจกรรมการลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำโดยรอบบึงแก่นนคร ได้แก่ ท่าน้ำบริเวณลานเจ้าแม่กวนอิม ท่าน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง ท่าน้ำบริเวณวัดกลาง ท่าน้ำบริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อสตร. และเจ้าหน้าที่อปพร. เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลนครขอนแก่น ในการดูแลความปลอดภัยและการจัดระเบียบจราจร

ขอบคุณ ภาพ ข่าว เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล