ข่าวขอนแก่น » จังหวัดขอนแก่นรวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5

จังหวัดขอนแก่นรวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5

27 มกราคม 2021
107   0

จังหวัดขอนแก่นรวมพลัง ล้างถนน ลดฝุ่น เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5

*** วานนี้ (26 ม.ค. 63) ที่ศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกไปล้างทำความสะอาดถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดฝุ่นละอองตามพื้นถนน ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายในขณะที่รถวิ่งผ่าน ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น /เทศบาลนครขอนแก่น/เทศบาลเมืองศิลา /องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น/ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น/มณฑลทหารบกที่ 23 /กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มและน้ำในการล้างถนน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4

*** ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอแก่นกล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ จากการเผาในที่โล่งทั้งอ้อย ตอซังข้าว รวมทั้งขยะมูลฝอย ทำให้ที่ผ่านมามีหลายช่วงที่ค่าดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินมาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ จนถึงมีผลต่อสุขภาพ ทุกภาคส่วนจึงได้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันมีจุดความร้อนเกิดขึ้นเพียง 270 จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.2562 ที่มีจุดความร้อนมากถึง 915 จุด เป็นผลมาจากการให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ทำให้จุดความร้อนลดลงกว่า 3 เท่า ซึ่งการลดปัญหาฝุ่นละอองบนถนน ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่จังหวัดได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง

#PRKHONKAEN