ข่าวขอนแก่น » ขอนแก่นเอกซเรย์ทุกพื้นที่ช่วยประชาชนลงทะเบียนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ขอนแก่นเอกซเรย์ทุกพื้นที่ช่วยประชาชนลงทะเบียนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

5 กุมภาพันธ์ 2021
116   0

ขอนแก่นเอกซเรย์ทุกพื้นที่ช่วยประชาชนลงทะเบียนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

มติ ครม. โดยกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการเราชนะ โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท โดยลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ เราชนะ.comภายในวันที่ ๑๒ กพ.นี้

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ประชุม เจ้าหน้าที่ปกครอง ร่วมกับพัฒนากรทุกอำเภอ กำชับ บูรณาการเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิรับเงินเยียวยาโควิด ๗,๐๐๐ บาท สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาฯ ในจังหวัดขอนแก่นมีจำนวนประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ คน จะต้องลงทะเบียน ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๒ กพ. นี้

โดยประชาชนที่มีคุณสมบัติ คือ ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ “คนละครึ่ง” และ “เราไม่ทิ้งกัน” หรือเป็นบุคคลมีชื่อในระบบมาก่อนแล้ว ลงทะเบียนเพื่อรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด เดือนละ ๓,๕๐๐ บ ต่อเดือน ติดต่อกัน 2 เดือน รวมเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง กระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มนี้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ออมสิน และ ธกส. ทุกสาขาในพื้นที่

การประชุมวันนี้ ผวจ.ขอนแก่น ได้กำชับ ปกครอง และพัฒนากรอำเภอ ให้ทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อเอ็กซเรย์ทุกพื้นที่ อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ ให้ลงทะเบียนให้ทันภายในกำหนดเวลา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#ขอนแก่นเราชนะ