ข่าวด่วน » เทศบาลนครขอนแก่นคึกคักวันแรกรับสมัครเลือกตั้ง นายก/สท.

เทศบาลนครขอนแก่นคึกคักวันแรกรับสมัครเลือกตั้ง นายก/สท.

8 กุมภาพันธ์ 2021
119   0

เทศบาลนครขอนแก่นคึกคักวันแรกรับสมัครเลือกตั้ง นายก/สท.

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล (นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร ,นางกฤษณา แสนสอาด , นายสุปัทม์ ทองรัตน์) , ผู้อำนวยการสำนัก/กอง , ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับสมัครฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร ซึ่งมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและเรียบร้อยภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้ง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดขอนแก่น (ซึ่งกำหนดการเปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564) โดยได้รับเกียรติจากนายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ,นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ,นายปานทอง สระคูพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่น และนายชูเกียรติ เหลืองอุบล กกต.ประจำเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจและสังเกตการณ์ในการรับสมัครครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 89,601 คน แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 129 หน่วยเลือกตั้ง มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใช้สิทธิ์ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนฯ เทศบาลนครขอนแก่น 043-223648