ข่าวขอนแก่น » ขอนแก่นส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

ขอนแก่นส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

11 กุมภาพันธ์ 2021
253   0

ขอนแก่นส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง​ ดร.สมศักดิ์​ ​จังตระกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วม พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเจดีย์วัดหนองแวง(พระอารามหลวง) และนิมนต์พระพรมน้ำมนต์ และพิธีมอบของที่ระลึก ให้กำลังใจทีม MERT ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่สมุทรสาคร จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 อย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดกว่า 10,000 ราย การเดินทางไปของทีม MERT ( Medical Emergency Response Team) หรือ ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของบรรดาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการแพทย์ เจตนาเพื่อจะไปเป็นกำลังเสริม กำลังสนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับคณะแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุข ของ จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 มาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะอ่อนล้า เนื่องจากปริมาณผู้ป่วยสะสมและการคัดกรองจำนวนมาก จังหวัดขอนแก่นกำหนดออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬากลาง จังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2564
นายแพทย์สมชายโชติ กล่าวอีกว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ส่งทีมแพทย์สนามฉุกเฉินระดับตติยภูมิ (Medical Emergency Response Team: MERT) และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ (MiniMERT) พร้อมทั้งหน่วยปฐมพยาบาลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ โดยทีม MERT ดังกล่าว ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ ทำงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหมุนเวียนช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำการคัดแยก ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในขั้นต้นให้ปลอดภัย ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลในพื้นที่ ทีมแพทย์ดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้ระบบสั่งการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ Active Case Finding ชุดปฏิบัติการแพทย์สนามฉุกเฉินตามมาตรฐานสากลเป็นชุดปฏิบัติการที่มีศักยภาพความพร้อมสูง คล่องตัว ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สามารถออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ เมื่อได้รับการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัยหรือการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาภายใน 6-12 ชั่วโมง ชุด MERT จะประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ คือ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแพทย์เวชศาสตร์ชุมชนและจิตแพทย์ จำนวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 11 คน เจ้าหน้าที่กู้ชีพหรือเวชกรฉุกเฉิน 1 คน เภสัชกร 2 ที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ 4 คน รวม จำนวน 21 คน ดังนั้น ทีมแพทย์ฉุกเฉินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเวชภัณฑ์ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวคำอวยพรพร้อมทั้งให้กำลังใจในการภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอให้ปลอดภัยในภารกิจครั้งนี้ ภาพเพิ่มเติมที 640211 ร่วมส่งทีมMERT
https://drive.google.com/drive/folders/1iC8dPZESnJBcaigel4aydWoYuHDJ1ptn?usp=sharing