ข่าวขอนแก่น » จังหวัดขอนแก่น ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

จังหวัดขอนแก่น ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

14 เมษายน 2021
542   0

จังหวัดขอนแก่น ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ
นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม
ทั้งนี้ สืบทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 18 ราย ดังนี้
รายที่ 78 หญิง อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานธนาคารที่กรุงเทพฯ ภูมิลำเนาอำเภอหนองสองห้อง มีอาการไอแห้งๆ มีประวัติเสี่ยง คือเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน covid ที่ กรุงเทพฯ
รายที่ 79 หญิง อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา ภูมิลำเนาอำเภอหนองสองห้อง มีอาการไอ มีเสมหะ ประวัติเสี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน covid จากการรับประทานอาหารร่วมกันที่กรุงเทพฯ
รายที่ 80 หญิง อายุ 45 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนาอำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ มีประวัติเสี่ยงเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพฯ
รายที่ 81 ชาย อายุ 20 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ภูมิลำเนาอำเภอเมืองขอนแก่น มีอาการเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ประวัติเสี่ยงเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน covid ที่กรุงเทพฯ
รายที่ 82 หญิง อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานบริษัทที่กรุงเทพฯ ภูมิลำเนาอำเภอแวงน้อย มีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ประวัติเสี่ยงสัมผัสเคสยืนยันในที่ทำงาน
รายที่ 83 หญิง อายุ 25 ปี อาชีพนักศึกษา ภูมิลำเนาอำเภอเมืองขอนแก่น มีอาการไอเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก เสมหะ ประวัติเสี่ยงไปเที่ยวผับ Dirty Bar ทองหล่อ
รายที่ 84 ชาย อายุ 23 ปี อาชีพช่างแต่งหน้า ภูมิลำเนาอำเภอเมืองขอนแก่น มีอาการไอ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 86 (ขอนแก่น)
รายที่ 85 ชาย อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ภูมิลำเนาอำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 86 (ขอนแก่น) ที่ผับหน้าบิ๊กซี ขอนแก่น
รายที่ 86 ชาย อายุ 24 ปี อาชีพยูทูปเบอร์ ภูมิลำเนาอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ มีอาการไอเจ็บคอ ประวัติเสี่ยง มีอาชีพเป็นนักแสดง เดินทางไปแสดงตามผับ สถานบันเทิง
รายที่ 87 ชาย อายุ 33 ปี ภูมิลำเนากรุงเทพฯ ไม่มีอาการ มีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 63
รายที่ 88 หญิง อายุ 45 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนาอำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 87
รายที่ 89 หญิง อายุ 21 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองเรือ ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 63
รายที่ 90 ชาย อายุ 35 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 63
รายที่ 91 ชาย อายุ 53 ปี อาชีพรับราชการ ภูมิลำเนาอำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 60
รายที่ 92 หญิง อายุ 37 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง
รายที่ 93 ชาย อายุ 39 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
รายที่ 94 ชาย อายุ 39 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 74
รายที่ 95 หญิง อายุ 29 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยง ไปร้านคาราโอเกะ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด- 19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและสอบสวนโรคเชิงลึกทั้งหมดแล้ว จังหวัดขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2556 3 ถึง 13 เมษายน 2564 จำนวน 95 ราย และระลอกใหม่ครั้งนี้ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้สั่งการพื้นที่เตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ เปิด Cohort ward แล้วเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม ต่อไป

สวท.ขอนแก่น