ข่าวขอนแก่น » ขอนแก่น จัดจุดจอดรถพยาบาล-รถรับส่งผู้ป่วย จัดระบบการรับส่งผู้ป่วยโควิดข้ามจังหวัดอย่างเข้มงวด พร้อมประสานงานร่วม กษ. เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3

ขอนแก่น จัดจุดจอดรถพยาบาล-รถรับส่งผู้ป่วย จัดระบบการรับส่งผู้ป่วยโควิดข้ามจังหวัดอย่างเข้มงวด พร้อมประสานงานร่วม กษ. เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3

17 กรกฎาคม 2021
192   0

วันนี้ (16 ก.ค.64) ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินแผนการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มและส่งต่อการรักษามาตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งการระบาดที่เกิดจากพื้นที่ยังคงไม่มีเกิดขึ้น
ดังนั้น แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดจะต้องประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างรัดกุม ซึ่งที่ประชุมวันนี้ได้มีมติอนุมัติให้ตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ขึ้นที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ท่าพระ อ.เมือง โดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , อบจ.ขอนแก่น , อบต.ท่าพระ , ทต.ท่าพระ , รพ.ขอนแก่น และทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยที่ผ่านระบบการส่งต่อมาจากต่างจังหวัดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้ในสัปดาห์หน้า
ขณะเดียวกัน จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นและมีการส่งต่อผู้ป่วยจากต้นทางทั้งจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมไปถึงจังหวัดต่าง ๆ ผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่มีปลายทางที่ขอนแก่น หรือผ่านขอนแก่น ขอย้ำว่าจังหวัดได้จัดจุดจอด จุดพักรถ สำหรับรถพยาบาล และรถลำเลียงผู้ป่วยทุกประเภทที่ อ.โนนศิลา ริม ถ.มิตรภาพ เพียงจุดเดียว โดยห้ามรถพยาบาล หรือรถลำเลียงผู้ป่วยจอดนอกจุดที่กำหนดเด็ดขาด เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ซึ่งขณะนี้จุดจอดดังกล่าว พร้อมให้บริการแล้วและมีรถพยาบาล ประสานขอจอดเพื่อพักรถ เข้าห้องน้ำ หรือรับประทานอาหารตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่องทุกวัน
นอกจาก รพ.สนาม แห่งที่ 3 ที่ตั้งขึ้นภายในเขตพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ยังคงมีการพิจารณาจัดตั้ง รพ.สนาม ภาย ใน รพ.หลักเพิ่มเติม ประกอบด้วย ที่ รพ.บ้านแฮด รองรับ 20 เตียง , รพ.ชุมแพ 50 เตียง , รพ.หนองสองห้อง 40 เตียง , รพ.โคกโพธิ์ไชย 20 เตียง , รพ.สีชมพู และ รพ.ชนบท รพ.ละ 20 เตียง เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ที่สถานีรถไฟ , สถานีขนส่ง , สนามบิน และจุดตรวจของจังหวัดทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทางเข้าเมือง โดยขอให้ผู้ที่เดินทางได้เตรียมเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ให้พร้อม และเข้ารับการตรวจตามประกาศของทางจังหวัดที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม สำหรับความสับสนเรื่องการฉีดวัคซีนที่ขณะนี้มีคนขอเลื่อนการฉีดวัคซีนไปนั้น ก็ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ รพ.กำหนด โดยทุกคนสามารถปรึกษากับแพทย์ พยาบาล และให้ผู้ให้บริการได้ในภาพรวม เพราะการรับวัคซีนนั้น คือ การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากที่สุด

ขอบคุณข่าว

PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น