ข่าวขอนแก่น » ขอนแก่นเปิด รพ.สนามแห่งที่ 4 จำนวน 180 เตียงภายใต้การบริหารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ขอนแก่นเปิด รพ.สนามแห่งที่ 4 จำนวน 180 เตียงภายใต้การบริหารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

31 กรกฎาคม 2021
81   0

ขอนแก่นเปิด รพ.สนามแห่งที่ 4 จำนวน 180 เตียงภายใต้การบริหารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พลตรี สมบัติ จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 4 โดยใช้อาคารกองร้อยบังคับการกรมทหารม้าที่ 7 กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาด 200 เตียง โดยแยกที่พักผู้ป่วยชายและหญิงออกจากกัน เพื่อเป็นสถานที่ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย หรือดีขึ้นหลังรับการรักษาในโรงพยาบาล และมีอาการคงที่เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ รับผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก จำนวน 80 ราย มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 4 เพื่อสงวนเตียงในโรงพยาบาลหลัก ไว้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางไปจนถึงผู้ป่วยอาการหนัก ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการรักษา รวมทั้งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรการแพทย์
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่น 4 ขณะนี้ ได้จัดเตรียมไว้ 180 เตียง โดยแบ่งชั้นบนสำหรับหญิง 60 เตียง ชาย 60 เตียง และชั้นล่างจัดไว้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินขึ้นลงได้อีก 60 เตียง และสามารถขยายได้จนถึง 200 เตียง ซึ่งจากการแพร่ระบาดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จังหวัดขอนแก่นยังคงมีภาระหน้าที่ในการเตรียมเตียงให้พร้อม ทั้งการใช้พื้นที่ในชุมชน พื้นที่ของภาคเอกชนและสถานที่ราชการ เพื่อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติไปได้ด้วยกัน
โรงพยาบาลสนามขอนแก่น 4 จะเริ่มดำเนินการรับผู้ป่วยเข้ามาในวันที่ 31 ก.ค. 64 ขณะนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและทีมงาน ได้มีการขยายเตียงสำหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ เพิ่มอีก 3 เท่าตัว และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับทั้งคนขอนแก่นที่กลับเข้ามา รวมถึงคนจังหวัดอื่น ๆ ที่เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่น โดยจะมีการประเมินควบคู่กับการขยายเตียง รวมถึงการขยาย Community Isolation หรือ Home Isolation หรือ Hospitel ให้พร้อม เพื่อให้ทุกคนได้รับการบริการทางสาธารณสุข