ข่าวด่วน » เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.

2 ตุลาคม 2021
1852   0

เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 15 ล้าน ลบ.ม. และจะเพิ่มการระบายน้ำทุกวันจนกว่าจะถึงวันละ 35 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากยังมีน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนอีกจำนวนมาก

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำที่จะไหลเข้ามาในพื้นที่ 2 ทาง คือแม่น้ำชีที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ และลำน้ำพรม-เชิญ ที่มาจากเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งน้ำจากบางพื้นที่ของจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ที่มีน้ำไหลเข้าวันละกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ขณะนี้มีน้ำกักเก็บอยู่ที่ 1,797 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73.93 ของความจุอ่าง สามารถรับน้ำได้อีก 634 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็นวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีน้ำเหนือที่จะไหลเข้าเขื่อนอีกเป็นจำนวนมาก ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพิ่มได้สูงสุดที่วันละ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำเฉลี่ยวันละไม่เกิน 3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อไม่ให้ลำน้ำพองเอ่อล้นตลิ่ง รวมทั้งพนังกั้นน้ำได้รับความเสียหาย ซึ่งจะทำให้ประชาชนและพื้นที่การเกษตรทั้งสองฝั่งลำน้ำพอง ถูกน้ำเอ่อท่วมเป็นบริเวณกว้างเหมือนในปี 2560 ที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ก็ยังคงขยายวงกว้าง น้ำในแม่น้ำชีที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ เอ่อท่วมพื้นที่อำเภอแว้งน้อย, แวงใหญ่ และเริ่มมาถึงพื้นที่อำเภอชนบท ขณะที่น้ำจากลำน้ำพรม-เชิญ ซึ่งเอ่อท่วมอำเภอภูผาม่าน, ชุมแพ,หนองเหลือ และอำเภอภูเวียง ก็จะไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์

สวท.ขอนแก่น