ข่าวด่วน » ขอนแก่น ประกาศความพร้อม Khon Kaen Blue Zone ในพื้นที่ 7 อำเภอนำร่อง ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ขอนแก่น ประกาศความพร้อม Khon Kaen Blue Zone ในพื้นที่ 7 อำเภอนำร่อง ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

30 ธันวาคม 2021
1579   0

ขอนแก่น ประกาศความพร้อม Khon Kaen Blue Zone ในพื้นที่ 7 อำเภอนำร่อง ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

*** วานนี้ (29 ธ.ค. 64) ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าว ประกาศความพร้อม“ Khon Kaen Blue Zone ”พร้อมด้วย นายแพทย์ไพรัช สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และนางสาว ธนวัน กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภคเอกชน ประชาชนทั่วไปร่วมงาน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขเข้มงวด
*** ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้รับการพิจารณาเปิดพื้นที่สีฟ้า Blue Zone เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในพื้นที่ 7 อำเภอ ที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วเกินกว่า 70 % ได้แก่ อ.เมืองขอนแก่น, อ.เขาสวนกวาง, อ .เปือยน้อย, อ .พล, อ.เวียงเก่า, อ.ภูเวียง และ อ.อุบลรัตน์ เป็นพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจ เป็นเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด มีสินค้าทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม จึงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีฟ้า Blue Zone ซึ่งในระยะที่ 2 ได้มีการนำเสนอเปิดพื้นที่สีฟ้า Blue Zone เพิ่มเติมใน 2 อำเภอ คือ ชุมแพ และบ้านแฮด ซึ่งมีการฉีดวัคซีนเกินกว่า 70 % แล้ว
นายแพทย์ ไพรัช สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ดำเนินการในทุกมิติ ทั้งการจัดหาวัคซีนและการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับคนขอนแก่น ขณะนี้สามารถฉีดไปแล้ว 62 % ของประชากรทั้งจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยหนัก โดยการดำเนินการตาม Smart Contro; Living ในการใช้ชีวิตในยุคโควิด-19 ในทุกมิติ
*** นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้มีการเตรียมพร้อมไว้ทุกด้าน เพื่อรองรับวิถีใหม่ ให้คนขอนแก่นและนักท่องเที่ยวสามารถชีวิตเกือบปกติได้โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย พร้อมทั้งมีการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
นางสาว ธนวัน กาสี ผอ.สำนักงาน ททท.สำนักงาน ขอนแก่น กล่าวว่า สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว ได้แก่ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และมาตรฐาน SHA Plus (SHA+) เป็นจำนวนมาก ทำให้จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย
*** นอกจากนี้ ได้มีการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว ประเภทเกษตรอินทรีย์และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดข้างเคียง โดยนำเสนออาหารถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเชื่อมโยงไปยังจังหวัดข้างเคียงในอนาคตได้
#PRKHONKAEN