ข่าวขอนแก่น » เทศบาลนครขอนแก่นร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุจากประเทศศรีลังกา ไปประดิษฐาน ณ วิหารหลวงปู่ผ่าง ผคฺโค วัดศรีนวล

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุจากประเทศศรีลังกา ไปประดิษฐาน ณ วิหารหลวงปู่ผ่าง ผคฺโค วัดศรีนวล

15 พฤษภาคม 2022
475   0

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุจากประเทศศรีลังกา

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุจากประเทศศรีลังกา ไปประดิษฐาน ณ วิหารหลวงปู่ผ่าง ผคฺโค วัดศรีนวล

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. ณ ศาลาหลวงปู่พระราชสารธรรมมุนี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุจากประเทศศรีลังการ ไปประดิษฐาน ณ วิหารหลวงปู่ผ่าง ผคฺโค วัดศรีนวลสำหรับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุจากประเทศศรีลังกา ได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระครูปริยัติธรรมานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดสีนวลเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระมหาเถระจำนวน 9 รูป ในการเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 คือ -D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด -M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา -H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ -T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย -T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง