ข่าวขอนแก่น » สนามบินขอนแก่นมีคนใช้บริการเป็นอันดับสองของประเทศในเดือน กรกฎาคม

สนามบินขอนแก่นมีคนใช้บริการเป็นอันดับสองของประเทศในเดือน กรกฎาคม

10 สิงหาคม 2022
260   0


ปังมาก !! สนามบินขอนแก่นมีคนใช้บริการเป็นอันดับสองของประเทศในเดือน กรกฎาคม 2565

ปังมาก !! สนามบินขอนแก่นมีคนใช้บริการเป็นอันดับสองของประเทศในเดือน กรกฎาคม 2565……อันดับท่าอากาศยานในสังกัด กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565 5 อันดับแรก01. ท่าอากาศยานอุดรธานี 170,472 คน 1,157เที่ยวบิน02. ท่าอากาศยานขอนแก่น 125,332 คน 900 เที่ยวบิน03. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 120,970 คน 894 เที่ยวบิน04. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 117,910 คน 754 เที่ยวบิน05. ท่าอากาศยานกระบี่ 112,764 คน 808 เที่ยวบิน

ที่มา : กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม