ข่าวขอนแก่น » จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

7 เมษายน 2023
301   0

จังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566
*** วันนี้ (6 เม.ย. 66) ที่ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดขอนแก่น ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาติ
*** พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองประเทศชาติ ด้วยความเข้มแข็งและเสริมสร้างความสามัคคี ความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นภายในชาติ ทรงทำนุบำรุงศาสนา เจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ และทรงเป็นแบบอย่างให้พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ เจริญรอยตามพระยุคลบาทแห่งองค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ตลอดมา
#PRKHONKAEN

ที่มา. ปชส.ขอนแก่น