ข่าวขอนแก่น » จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการส่งเสริมตลาดข้าวโพดริมทางสร้างเงินล้าน

จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการส่งเสริมตลาดข้าวโพดริมทางสร้างเงินล้าน

7 เมษายน 2023
339   0

จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการส่งเสริมตลาดข้าวโพดริมทางสร้างเงินล้าน
*** วันนี้ (5 เม.ย. 66) ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดฝักสดตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมตลาดข้าวโพดริมทางสร้างเงินล้าน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน
*** สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดข้าวโพดริมทางสร้างเงินล้าน เป็นการทำเกษตรสร้างมูลค่า เน้นหลักความปลอดภัยของสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ มีเครือข่ายผู้ปลูกที่มาขยายตัวและเกิดแนวคิดร่วมกันของเกษตรกรในการจำหน่ายข้าวโพดริมทาง มีระบบ ระเบียบ เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค นำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกรในชุมชนอย่างยั่งยืน
#PRKHONKAEN

ที่มา. ปชส.ขอนแก่น