ข่าวขอนแก่น » หมายเลขพรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ ของ จ.ขอนแก่น

หมายเลขพรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ ของ จ.ขอนแก่น

7 เมษายน 2023
323   0

หมายเลขพรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ
หมายเลข 1 พรรคใหม่
หมายเลข 2 พรรคประชาธิปไตยใหม่
หมายเลข 3 พรรคเป็นธรรม
หมายเลข 4 พรรคท้องที่ไทย
หมายเลข 5 พรรคสังคมใหม่
หมายเลข 6 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
หมายเลข 7 พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 8 พรรคแรงงานสร้างชาติ
หมายเลข 9 พรรคพลัง
หมายเลข 10 พรรคอนาคตไทย
หมายเลข 11 พรรคประชาชาติ
หมายเลข 12 พรรครวมไทย
หมายเลข 13 พรรคไทยชนะ
หมายเลข 14 พรรคชาติพัฒนากล้า
หมายเลข 15 พรรคกรีน
หมายเลข 16 พรรคสยาม
หมายเลข 17 พรรคเสมอภาค
หมายเลข 18 พรรคชาติไทยพัฒนา
หมายเลข 19 พรรคภาคีเครือข่ายไทย
หมายเลข 20 พรรคเปลี่ยน
หมายเลข 21 พรรคไทยภักดี
หมายเลข 22 พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 23 พรรครวมใจไทย
หมายเลข 24 พรรคเพื่อชาติ
หมายเลข 25 พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 26 พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 27 พรรคพลังธรรมใหม่
หมายเลข 28 พรรคไทยพร้อม
หมายเลข 29 พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 30 พรรคทางเลือกใหม่
หมายเลข 31 พรรคก้าวไกล
หมายเลข 32 พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 33 พรรคไทยเป็นหนึ่ง
หมายเลข 34 พรรคแผ่นดินธรรม
หมายเลข 35 พรรครวมพลัง
หมายเลข 36 พรรคเพื่อชาติไทย
หมายเลข 37 พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 38 พรรคเพื่อไทรวมพลัง
หมายเลข 39 พรรคมิติใหม่
หมายเลข 40 พรรคประชาภิวัฒน์
หมายเลข 41 พรรคไทยธรรม
หมายเลข 42 พรรคไทยศรีวิไลย์
หมายเลข 43 พลังสหกรณ์
หมายเลข 44 พรรคราษฎรวิถี
หมายเลข 45 พรรคแนวทางใหม่
หมายเลข 46 พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
หมายเลข 47 พรรครวมแผ่นดิน
หมายเลข 48 พรรคเพื่ออนาคตไทย
หมายเลข 49 พรรครักษ์ผืนป่า