ข่าวขอนแก่น » เริ่มก่อนใคร! สงกรานต์ 2566 มข.อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานจัด “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

เริ่มก่อนใคร! สงกรานต์ 2566 มข.อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานจัด “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

7 เมษายน 2023
326   0

เริ่มก่อนใคร! สงกรานต์ 2566 มข.อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานจัด
“บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”
เริ่มเทศกาลก่อนใคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “บุญเดือนห้า
แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2566
อนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานผ่านงานสงกรานต์ประเพณีร่วมสืบสานงานบุญประเพณีตามฮีต 12 คอง 14 ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2566 นำโดยดร.ณรงค์ชัยอัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย
พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส นักศึกษา
บุคลากรมหาวิทยาลัย และชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีสันสดใสหลายรูปแบบมาร่วมเดินขบวนแห่ บริเวณคุ้มศิลปวัฒนธรรม


(ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร นักศึกษาเดินขบวนแห่
จากนั้นมีการประกอบพิธีสืบสานตามประเพณีอีสานโดยการนำของนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือพิธีจุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข.
พิธีสรงน้ำพระและสรงน้ำตราพระธาตุพนมจำลอง พิธีสรงน้ำ
พระพุทธศิลป์ ถิ่นล้านช้างร่มขาว ลำดับต่อมา รศ.นพ.ชาญชัย
พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร
และนักศึกษาทำพิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส “สมมาอาวุโส” รดน้ำ ขอพรและมอบของที่ระลึกแด่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อาวุโสก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้พระสงฆ์ 9 รูปและพิธีตกแต่งเจดีย์ 12 นักษัตรตามประเพณีอีสาน ….4/4/2566

ที่มา. ปชส.ขอนแก่น