ข่าวขอนแก่น » พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบ้านขามจัดพิธีสรงน้ำ ขอขมาต่อพระภิกษุสามเณร วัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแก่น)

พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบ้านขามจัดพิธีสรงน้ำ ขอขมาต่อพระภิกษุสามเณร วัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแก่น)

17 เมษายน 2023
397   0

ประเพณีอันดีงาม ของชาวขอนแก่น
17 เมษายน 2566พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบ้านขามจัดพิธีสรงน้ำ ขอขมาต่อพระภิกษุสามเณร วัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแก่น)