ข่าวขอนแก่น » ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงปีใหม่ 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงปีใหม่ 2566

19 เมษายน 2023
479   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงปีใหม่ 2566 พร้อมขอให้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดส่องดูแลผิวจราจร ตลอดจนไฟส่องสว่างบริเวณจุดตัด ทางร่วมทางแยก หรือบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว ในการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของจังหวัดขอนแก่น ว่า เมืองไทยติดอันดับโลกของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้นจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัดในการบังคับใช้กฎหมายให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100% แล้ว โดยจากนี้ไปจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแนวปฏิบัติ จากเบาไปหาหนักในช่วง 3 เดือน จากนั้นจะดำเนินการอย่างจริงจังเต็มที่ตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่มา.ปชส.ขอนแก่น