ข่าวขอนแก่น » ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจสถานการณ์โควิดระลอกที่ 6

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจสถานการณ์โควิดระลอกที่ 6

19 เมษายน 2023
443   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจสถานการณ์โควิดระลอกที่ 6 ให้ประชาชนเข้าใจในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมหม่อนไหม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566 โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีผลงานที่มีการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 โดยจังหวัดขอนแก่นมี องค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่งที่ได้รับโล่ ได้แก่ อบต. คำแคน อำเภอมัญจาคีรี อบต.ศรีสุขสำราญ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์และจังหวัดขอนแก่นเตรียมผลักดันให้มี 1 อำเภอเป็นเขตพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือก จากนั้นมีการรายงานสถานการณ์โควิดในจังหวัดขอนแก่นที่มีข้อมูลมีการเริ่มระบาดระลอกที่ 6หลังเทศกาลสงกรานต์ ทางสาธารณสุขจังหวัดได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น ระลอกที่ 6ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้เป็นสายพันธุ์โอเมครอน XBB.1.5 และXBB.1.16 ตั้งแต่วันที่ 1มกราคมถึง15 เมษายน 2566 จังหวัดขอนแก่นพบผู้ป่วยโควิด 119 ราย โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้มีมาตรการที่เข้มข้นกว่าเดิมให้ทางสาธารณสุขและทุกภาคส่วนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยใช้ภาษาให้ประชาชนเข้าใจง่ายรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปมาฉีดวัคซีนป้องกันได้หลังจากเกินกำหนดเข็มสุดท้าย 6 เดือนโดยเน้นกลุ่ม608 รวมทั้งให้ประชาชนป้องกันตนเองตามมาตรการด้านสาธารณสุข สำหรับโควิดสายพันธุ์ที่ระบาดในระลอกที่ 6 นี้ สายพันธุ์โอเมครอน XBB.1.16 โดยอาการที่ให้ประชาชนระมัดระวังตนเองหากมีอาการดังนี้ ไข้สูง ไอ เยื่อบุตาอักเสบตาแดง ลักษณะคล้ายเป็นโรคตาแดง มีผื่นแดง ส่วนใหญ่พบในเด็กมากขึ้น ขอให้ผุ้ปกครองและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังโรคโควิดสายพันธุ์ใหม่มากขึ้นกว่าเดิม การ์ดอย่าตก

ที่มา ปชส.ขอนแก่น