ข่าวขอนแก่น » ชาว ขอนแก่น-ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ปี66 เสริมมงคล

ชาว ขอนแก่น-ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ปี66 เสริมมงคล

26 เมษายน 2023
567   0

ชาว ขอนแก่น-ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ปี66 เสริมมงคล
วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง ริมบึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเฉลิมฉลองสมโภชน์ และบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ประจำปี 2566 และพระครูมัชฌิมธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดกลางเมืองเก่าขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี รองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ,ดร.อรอนงค์ แสวงการ ),นางสุมารินทร์ กาญจนวรางกูร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี,เลขานายกเทศมนตรี (นายณัฐกร ศรีนวกุล,นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเรือง ,นายธนกฤษ ลิ้มติยะกุล), สมาชิกสภาเทศบาล (นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ,นายกฤษฏิ์ สรรพโส,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ ), นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น, นายสังวาล เมืองโคตร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน, พี่น้องชุมชนวัดกลาง,ชุมชนวัดหนองแวง,ชุมชนวัดธาตุ,ชุมชนใกล้เคียง,ชาวจังหวัดขอนแก่น และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลในครั้งนี้สำหรับศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ เป็น 1 ใน 9 แห่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รอบบึงแก่นนคร

โดยเมื่อปี พ.ศ. 2332 สมัยของท้าวเพี้ยเมืองแพน เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก หลังจากตั้งเมืองขอนแก่น ได้ตั้งเสาบือบ้าน และสร้างศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ตามความเชื่อของชาวอีสานในฮีตสิบสอง คองสิบสี่ที่กล่าวถึงสมบัติคูณเมือง ซึ่งเป็นคองของเจ้าเมืองไว้ 14 ข้อ ในนั้นระบุว่าต้องมีบือบ้าน หรือ สะดือบ้าน หรือ ศูนย์กลาง ของบ้านของเมือง ตั้งอยู่และอีกข้อคือ ต้องมีเมฆเมือง ซึ่งหมายถึง เทพารักษ์ และมเหศักดิ์ ชาวขอนแก่น มีความเชื่อว่าเจ้าพ่อมเหศักดิ์คือ พระอินทร์เทวดาผู้ยิ่งใหญ่ มีอำนาจ บารมี คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข อดีตเป็นศาลไม้ ต่อมาชาวบ้านบริเวณชุมชนวัดกลาง ชุมชนวัดหนองแวง และชุมชนวัดธาตุ เห็นศาลไม้ทรุดโทรมจึงช่วยกันบริจาคเงินบูรณะสร้างใหม่ โดยมีเทศบาลนครขอนแก่นให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการบูรณะใหม่ให้เป็นศาลใหญ่ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจากศิลปะขอม ส่วนศาลไม้เดิมได้ตั้งไว้ด้านหลังของศาลใหม่ ซึ่งชาวขอนแก่นเชื่อกันว่าผู้มาสักการะบูชาจะได้รับพรด้านยศถาบรรดาศักดิ์ อำนาจ บารมี
ที่มา. เทศบาลนครขอนแก่น