ข่าวขอนแก่น » 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่นเริ่มจับจริงไม่สวมหมวกนิรภัย

26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่นเริ่มจับจริงไม่สวมหมวกนิรภัย

12 สิงหาคม 2023
292   0

ทุกอำเภอทั้ง 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่นเริ่มจับจริงไม่สวมหมวกนิรภัย ตามนโยบายการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบนโยบาย การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน โดยให้ทุกอำเภอกำชับการปฏิบัติ ดังนี้ ให้มีการตั้งด่านโดยกำชับการปฏิบัติให้ใช้กริยาวาจาสุภาพกับประชาชน และให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้มีการเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจร/การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน โดยเน้นในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100% การกรวดขันจับวินัยจราจรมากขึ้นจะมีส่วนในการรักษาชีวิตของคนมากขึ้นด้วย …จับมากตายน้อย (แฟ้มภาพที่อำเภอหนองเรือและเมืองขอนแก่น)

ที่มา. ปชส.ขอนแก่น