ข่าวขอนแก่น » ขอนแก่นประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขอนแก่นประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

19 กันยายน 2023
271   0

ขอนแก่นประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนแก่นโดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานที่ห้องประชุมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาระสำคัญได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินตามจุดชลประทานเร่งสูบน้ำไปเก็บบึงหนองโคตร ปภ.ร่วมเทศบาลบ้านเป็ดขุดลอกคลองให้น้ำระบายสะดวกแขวงการทางเร่งสร้างสะพานแบรี่ถนนเส้นระหว่างน้ำพองไปกระนวนที่ถนนขาดจากน้ำกัดเซาะ ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เว้นระยะให้คนสังเกตุง่าย สาธารณสุขจัดหน่วยแพทย์ อำเภอเมืองดูแลทุกส่วนรวมทั้งอาหารการกินโรงครัวพระราชทาน เทศบาลนครขอนแก่นสนับสนุนร่วมกับ ปภ.ขอนแก่น โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าพรุ่งนี้19 กันยายนฝนจะน้อยลงจะมาอีก25-26 กันยายนแต่ฝนจะไม่มากเหมือนที่ผ่านมาแล้วหากเป็นแบบนี้อีกสองสามวันน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ

ที่มา. ปชส.ขอนแก่น