ข่าวขอนแก่น » นศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับรางวัล อันดับ 3 ระดับประเทศ ระดับเหรียญทอง

นศ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับรางวัล อันดับ 3 ระดับประเทศ ระดับเหรียญทอง

8 กุมภาพันธ์ 2024
246   0

????

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้รับรางวัล อันดับ 3 ระดับประเทศ ระดับเหรียญทอง คะแนน 93.94???? ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าแข่งขัน 1.นายนัทธพงศ์ เพ็งพิทักษ์ ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 2.นางสาวณัฐฌา พลมั่น ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 3.นายภูริพัฒน์ ผิวใส ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 (ผู้ติดตาม) 4. นางสาวจันทร์จิรา แสนคำภา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2 ครูนราธิป เหลาแสง ครูผู้ควบคุม

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เข้าแข่งขัน
1.นายนัทธพงศ์ เพ็งพิทักษ์ ห้อง สทร.66/1
2.นางสาวณัฐฌา พลมั่น ห้อง สอร.66/2
3.นางสาวจันทร์จิรา แสนคำภา ห้อง อร.65/1
4.นายภูริพัฒน์ ผิวใส ห้อง สอร.66/1 (ผู้ติดตาม)

ครูนราธิป เหลาแสง ครูผู้ควบคุม