ข่าวขอนแก่น » สสว. ขอเชิญชวน SME และภาครัฐ-เอกชน พื้นที่ภาคอีสาน ร่วมงานสัมมนา “จุดแนวคิด SME เชื่อมอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วย Soft Power”

สสว. ขอเชิญชวน SME และภาครัฐ-เอกชน พื้นที่ภาคอีสาน ร่วมงานสัมมนา “จุดแนวคิด SME เชื่อมอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วย Soft Power”

30 มีนาคม 2024
248   0

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเป็นผู้นำในการส่งเสริม SME ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้
และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน
ภายใต้แนวคิด “จุดแนวคิด SME เชื่อมอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วย Soft Power” ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567
ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
ภายในงานจะมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนการส่งเสริมและแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME
รวมถึงมาตรการสำคัญๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม SME
ให้นำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ คุณสักก์สีห์ พลสันติกุล
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ.ขอนแก่น ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ประกอบการ
SME ในการนำความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างให้กลายเป็น Soft Power
สำคัญที่ดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แก่ คุณสุรศักดิ์ ป้องศร ผู้บริหาร บริษัท เซิ้ง มิวสิค จำกัด
ผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์เรื่องไทบ้าน เดอะ ซีรีส์ ที่ถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมอีสานจนโด่งดังไปทั่วประเทศ
และคุณเสกสรรค์ อุ่นจิตติ อดีตครีเอทีฟโฆษณา ที่ใช้หลักการพื้นฐานงานโฆษณา
มาสร้างสรรค์สวนผักออร์แกนิคภายใต้แบรนด์ “จอนนอนไร่” นอกจากนี้ยังมีการออกบูธให้บริการด้านต่างๆ
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของ สสว. อาทิ การขึ้นทะเบียน SME One ID
มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) และมาตรการ SME ปัง ตังได้คืน
(BDS) เป็นต้น
สสว. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงผู้สนใจ
ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานดังกล่าว
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/GnPyQNA5GKQ5FpXP7 หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบิว ศุภลักษณ์ 09 5964 0364 หรือ คุณน้ำ ณัฐนันท์ 06 2868 5380